Od
  
Do
  
eur   eur
16.09.
- 23.09.
(zagotovljeno),
21.10.
- 28.10.
,
18.11.
- 25.11.
(skoraj zagotovljeno)
20.10.
- 11.11.
21.10.
- 28.10.
,
18.11.
- 25.11.
21.10.
- 30.10.
(zagotovljeno)